Polskie Forum Filozoficzne

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności naukowej oraz edukacyjnej związanej z naukami filozoficznymi. Celem stowarzyszenia jest promowanie filozofii oraz integrowanie badań filozoficznych z badaniami z zakresu innych nauk oraz innymi typami aktywności — artystycznej, społecznej, religijnej. Stowarzyszenie wydaje monografie o tematyce filozoficznej, oraz serię przekładów klasycznych dzieł filozoficznych. Wydawnictwo znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (poz. 374).

MONOGRAFIE

OW_PFF_logo

UL. OSIEDLOWA 25

54-614 WROCŁAW

E-MAIL: lectiones.et.acroases@poczta.fm