A. Pacewicz (red.)

KOLOKWIA PLATOŃSKIE

Protagoras

Wrocław 2011

SPIS TREŚCI

Artur PACEWICZ, Wstęp — 9
Marian WESOŁY, „Protagoras” Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia — 15
Joanna KOMOROWSKA, Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w Platońskim „Protagorasie” — 33
Josef PETRŽELKA, Dialektyka w „Protagorasie” — 51
Dariusz OLESIŃSKI, Agon dialektyki z retoryką w Platońskim „Protagorasie” — 71
Martin F. MEYER, Postaci wiedzy w „Protagorasie” Platona — 85
Mikołaj DOMARADZKI, Logos metody filozoficznej w „Protagorasie” Platona — 115
Gregory VLASTOS, Jedność cnót w „Protagorasie” — 135
Anthony W. PRICE, Akrasia w „Protagorasie” — 189
Przemysław PACZKOWSKI, Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w „Protagorasie” Platona — 213
Ulrich WOLLNER, Demiurgiczna i polityczna τέχνη w Platońskim „Protagorasie” — 223
Dirk CÜRSGEN, „Protagoras” czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistycznego pojmowania polityki i cnoty w „Protagorasie” — 249
Barbara BIBIK, Ideał obywatela w świetle stasimon pierwszego „Antygony” Sofoklesa i „Protagorasa” Platona — 267
Agnieszka WOSZCZYK, Związek cnoty i samopoznania. Plotyńskie rozwinięcie wskazówki z „Protagorasa” — 281