A. Pacewicz (red.)

KOLOKWIA PLATOŃSKIE

Fajdros

Wrocław 2013

SPIS TREŚCI

STUDIA

Artur Pacewicz, Wstęp. Recepcja „Fajdrosa” do XVI wieku — zarys — 11

Marian Wesoły, Platona „Fajdros”: zła i dobra retoryka, potępienie pisma — 29

Peter Gardeya, „Fajdros” Platona — 57

Franco Trabattoni, „Platońska” interpretacja pierwszej mowy Sokratesa w „Fajdrosie” — 81

Jerzy Pawliszcze, Ontologia sunagōgē — zbierania u Platona — 109

Wilfried Kühn, Jak i czyje pisma krytykuje Platon? Nieezoteryczna interpretacja Platońskiego „Fajdrosa” — 121

Thomas A. Szlezák, Czy Platońska krytyka pisma odnosi się również do jego własnych dialogów. Odnośnie nowej interpretacji „Fajdrosa” 278b 8–e 4 — 141

Dorota Zygmuntowicz, Co Platon krytykuje w tak zwanej „krytyce pisma”? Ograniczenia i możliwości pisma w kontekście prawno-sądowym — 155

Tomasz Mróz, „»Fedros« był dzieckiem pierwszej miłości”. Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania „Fajdrosa” — 185

PRZEKŁADY

Hermias Aleksandryjczyk, Komentarz do „Fajdrosa” 1–13 — 203

Adam Poznański, Wprowadzenie — 219

Marcilio Ficino, Treść oraz komentarz do „Fajdrosa” I–VI — 223

Friedrich Schleiermacher, Wprowadzenie do dialogu „Fajdros” — 239

Roman Sapeńko, Od tłumacza — 263

Alieksiej F. Łosiew, Fajdros — 267

RECENZJE

Marek Rosiak, „Eintopfgericht” czyli epistemo-ontologiczna hermeneutyka socjohistorycznego kształtu — 285