Artur Pacewicz

Hēdonē

Koncepcja przyjemności w filozofii Platona

Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE — 7

ROZDZIAŁ I: Czym jest przyjemność i jakie jest jej miejsce w duchowo-cielesnej strukturze natury człowieka — 39

ROZDZIAŁ II: Krytyka etycznego redukcjonizmu — Gorgias — 75

ROZDZIAŁ III: Zróżnicowanie przyjemności — 105

ROZDZIAŁ IV: Rachunek hedonistyczny — 167

ROZDZIAŁ V: Paideutyczny i polityczny wymiar przyjemności — 191

ZAKOŃCZENIE — 223

BIBLIOGRAFIA — 227

INDEKS OSÓB — 261