Marek Rosiak

Studia z Problematyki realizmu-idealizmu

Wrocław 2012

SPIS TREŚCI

WSTĘP — 7
I. BYT REALNY A CZYSTO INTENCJONALNY
I.1. Aspekt wytwarzania — 13
I.1.1. Wytwarzanie przedmiotu realnego — 13
I.1.2. Wytwarzanie (?) przedmiotu czysto intencjonalnego — 18
I.2. Aspekt istnienia — 27
I.2.1. Samoistność a niesamoistność — 27
I.2.2. Istnienie samoistne i niesamoistne — 34
I.3. Aspekt budowy formalnej — 36
I.3.1. Zawartość a struktura intencjonalna — 36
I.3.2. Własność jako składowa bytu realnego — 41
I.3.3. Zagadnienie formy przedmiotu przedstawienia — 44
I.4. Kontekst aktu przedstawienia — 49
I.4.1. Wyglądy w spostrzeżeniu i wyobrażeniu — 49
I.4.2. Kwestia miejsc niedookreślenia — 54
I.4.3. Przedmiot czysto intencjonalny a idealizm teoriopoznawczy — 58
II. KONSTYTUCJA PRZEDMIOTU SPOSTRZEŻENIA
II.1. Aspekty noetyczne — 65
II.1.1. Akt spostrzegania w kontekście strumienia świadomości — 65
II.1.2. Doznawanie wrażeń a spostrzeganie — 77
II.1.3. Charakter doznania — próba analizy opisowej — 84
II.2 Aspekty noematyczne — 87
II.2.1. Piętra konstytucji — 87
II.2.2. Protoczas strumienia przeżyć — 90
II.2.3. Konstytucja pola wrażeniowego — 97
II.2.4. Konstytucja podmiotu własności — 101
II.2.5. Podmiot własności a całość sumatywna — 105
III. ODMIANY REALIZMU I IDEALIZMU
III.1. U źródeł kontrowersji realizm-idealizm — 111
III.2. Kryteria realności— 132
III.3. Intencjonalna aktywność świadomości — 141
III.4. Sprecyzowanie własnego stanowiska — 151
III.5. Krytyka Ingardenowskiego sposobu rozważania sporu realizm-idealizm — 160
IV. UZUPEŁNIAJĄCE ANALIZY I KONKLUZJE
IV. 1. Dlaczego nie można wrażeniowo doznawać relacji — 173
IV.2. Treści świadomości a dane świadomości — 177
IV.3. Problem transcendentalnego złudzenia transcendencji — 181
IV.4. „Tamta strona” świadomości — 186
IV.5. Działanie a realność — 188
ZAKOŃCZENIE — 195
ANEKS — 207
Bibliografia — 245
Indeks osób — 249