D. Leszczyński (red.)

EWOLUCJA. FILOZOFIA. RELIGIA

Wrocław 2011

SPIS TREŚCI

Damian Leszczyński, Wstęp — 7

CZĘŚĆ I

Andrzej Elżanowski, Prawdziwie darwinowska etyka — 13

Kazimierz Jodkowski, Poglądy teologiczne Darwina — 59

Bartosz Borczyk, Korzenie współczesnego antyewolucjonizmu — 85

Bogusław Pawłowski, Adaptacje i ewolucyjna inercja ludzkiego umysłu — 109

Damian Leszczyński, Ewolucja, epistemologia, realizm —123

CZĘŚĆ II

Dyskusja (Bartosz Borczyk, Adam Chmielewski, Andrzej Elżanowski, Kazimierz Jodkowski, Damian Leszczyński, Jerzy Lukierski, Łukasz Nysler, Bogusław Pawłowski) —155

CZĘŚĆ III

Adam Chmielewski, Piękno i obowiązek. Etyka ewolucyjna a estetyka darwinowska —175

Zbigniew Pietrzak, O nieporozumieniach dotyczących teorii ewolucji i epistemologicznych tego konsekwencjach — 203

Jacek Zieliński, Ewolucja czy stworzenie? Problem stworzoności świata w myśli Apologetów II wieku — 231

Kazimierz Jodkowski, Spisek Darwina — 265