D. Leszczyński, A. Pacewicz (red.)

GALILEUSZ

Nauka i filozofia

Wrocław 2012

SPIS TREŚCI

Od Redakcji — 7

I

Tadeusz Sierotowicz, Pierwszy list Galileusza o plamach słonecznych — 11

Galileo Galilei, Pierwszy list Pana Galileusza do Pana Marka Welsera o plamach słonecznych — 21

Artur Pacewicz, Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu „Sidereus nuncius” — 47

Jan Kepler, O innych gwiazdach — 51

William Whewell, Galileusz, Kepler, Tycho — 61

Pierre Duhem, Znaczenie metody Galileusza — 71

II

Michał Tempczyk, Fizyka teoretyczna na manowcach — 89

Marek Sikora, Galileusz jako autor nowożytnego ideału nauki — 131

Zbigniew Pietrzak, O osobliwośc   iach Galileuszowej filozofii matematyzacji nauk przyrodniczych — 151

Krzysztof Szlachcic, Kilka uwag na marginesie sporów we współczesnej filozofii o metodę i osiągnięcia naukowe Galileusza — 177