M. Kotowski, M. Małek (red.)

SPORY O REALIZM

Wrocław 2014

SPIS TREŚCI

Mateusz Kotowski, Monika Małek, Wstęp — 7

Thomas Mormann, On the Vicissitudes of Idealism in 20th Century Philosophy of Science: The Case of Cassirer’s Critical Idealism — 17

Mateusz Kotowski, Do We Need One Scientific Realism? — 47

Marek Sikora, Spór o realizm naukowy w filozoficznej refleksji nad laboratorium — 63

Marek Dziekan, W obronie epistemicznego realizmu strukturalnego — 89

Marek Woszczek, Ontologia realizmu kontekstualnego w teorii kwantowej-113

Zbigniew Pietrzak, O niektórych zasadach poznania materii w naukach przyrodniczych —153

Adam Grzeliński, Status przestrzeni w filozofii Berkeleya — 189

Roman Duda, Czy pojęcia matematyczne to tylko użyteczna fikcja? — 215

Lidia Godek, O teoretycznych roszczeniach realizmu politycznego — 229

Pomiędzy filozofią a nauką. Z Anjanem Chakravartty’m rozmawia Mateusz Kotowski —249