M. Kotowski (red.)

Spór o realizm naukowy. Mała antologia

Wrocław 2018

SPIS TREŚCI

Przedmowa — 7
Podziękowania — 11
Nota redakcyjna — 13
Bas C. van Fraassen, Zachować zjawiska — 17
Larry Laudan, Obalenie realizmu konwergentnego — 29
Ian Hacking, Eksperymentowanie a realizm naukowy — 67
Alan Musgrave, Ostateczny argument za realizmem naukowym — 89
Arthur Fine, Naturalne nastawienie ontologiczne — 117
John Worrall, Realizm strukturalny. To, co najlepsze z dwóch światów? — 145
Steven French, O zanikaniu obiektów fizycznych — 177
James Ladyman, Czym jest realizm strukturalny? — 199
Anjan Chakravartty, Selektywny sceptycyzm: realizm w stosunku do przedmiotów teoretycznych,
realizm strukturalny, semirealizm — 219
P. Kyle Stanford, Odrzucając pakt z diabłem. Jakiego rodzaju niedookreślenie powinniśmy traktować poważnie? — 257
Roy Bhaskar, Realistyczna teoria nauki (fragmenty) — 273
Bibliografia współczesnego sporu o realizm naukowy — 295