Z. Pietrzak (red.)

GRANICE NAUKI

Wrocław 2013

SPIS TREŚCI

Zbigniew Pietrzak, Wstęp. O płynności i trwałości granic poznania naukowego — 7

Marek Sikora, Problem tworzenia pojęć naukowych — 11

Paweł Zeidler, O pokonywaniu przeszkody substancjalistycznej w chemii w świetle stanowiska racjonalizmu stosowanego Gastona Bachelarda — 33

Kazimierz Jodkowski, Nienaukowy fundament nauki — 59

Zbigniew Pietrzak, Między zoomitem a zoologią czyli granice epistemologii — 103

Mateusz Kotowski, O pesymistycznej indukcji — 131

Monika Małek, Wpływ neurotechnologii na zmianę perspektywy poznawczej w etyce — 149

Agnieszka Bandura, Estetyka niepoważna? — 169

Mateusz Machaj, Jak być Popperystą w ekonomii? — 187

Tomasz Witkowski, Atrybuty człowieczeństwa w konfrontacji z empirią. Pozorna, mentalna przyczynowość procesów rozwoju nauki i pseudonauki — 201

Jadwiga Mizińska, Obrzeża nauki. Specjaliści i pasjonaci — 215

Damian Leszczyński, Czego filozofowie chcą od nauki? O sposobach filozoficznego podejścia do nauk realnych — 229