D. Leszczyński (red.)

WILIAM JAMES. PRAGMATYZM I KONSEKWENCJE

Wrocław 2011

SPIS TREŚCI

Od redakcji  — 7

I

William James, Percepcja rzeczywistości  — 11

William James, Absolutyzm i empiryzm  — 57

William James, Przedmowa do The World of Souls Wincentego Lutosławskiego  — 65

William James, Henri Bergson, Fragmenty korespondencji  — 71

II

Stanisław Kijaczko, Antydogmaty empirysty-purytanina  — 89

Henryk Machoń, Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego  — 115

Tomasz Czernik, Jedno czy wiele doświadczeń religijnych w poglądach Williama Jamesa  — 137

III

Richard Shusterman, Pragmatyzm i interpretacja  — 153

Tomasz Michaluk, Możliwe zastosowanie pragmatyzmu C.S.Peirce’a w filozofii i semiotyce sportu  — 203

Robert Dobrowolski, Sztuka popularna – doświadczenie dla każdego (Dewey, Shusterman)  — 223

Damian Leszczyński, Pragmatyzm: trywializm i purytanizm — 235