E. Walerich (red.)

PRZESTRZEŃ I ŚWIADOMOŚĆ

Wrocław 2015

SPIS TREŚCI

Marek Rosiak, Czym jest rozciągłość. Studium z pogranicza ontologii i transcendentalnej fenomenologii — 9

Marek Piwowarczyk, On the Ontological Status of Parts of Substances in St. Thomas’ Metaphysics and Roman Ingarden’s Ontology — 53

Roman Konik, Kilka uwag o przestrzeni w kontekście malarstwa nowożytnego — 65

Elżbieta Walerich, Status przestrzeni w koncepcji Henriego Bergsona — 85

Damian Leszczyński, Is there Anybody Out There? — 103

Edmund Husserl, Obiektywność i świat doświadczenia — 129

Barry Smith, Podstawowe pojęcia ontologii formalnej — 141