Krates

Fragmenty

Przełożył i komentarzem opatrzył Kajetan Wandowicz

Wrocław 2012

SPIS TREŚCI


Wyłuszczenie użytych skróceń — 11
Wprowadzenie
1. Etyka Kratesowa, „to jest jako się każdy ma na świecie rządzić…” — 15
2. Pies dobroduszny — 23
3. Uwagi w sprawie tłumaczeń — 25
Fragmenty
1. Na Stilpona z Megary — 31
2. Na Menedemosa z Eretrii — 38
3. O zatrudnieniach Mikkylosa — 41
4. Sakwa — 49
5. O Wolności — 68
6. O niebezpieczeństwach wyszukanego smaku — 74
7. O prostym zwyciężaniu biedy — 77
8. O prawdziwym bogactwie — 79
9. O śmierci — 85
10. Na pochlebców — 87
11. Hymn do Prostoty — 89
12. Wyimek z pamiętnika — 93
13. O zwalczaniu pożądania — 96
14. Kynicy obywatelami świata — 101
15. O wyzwoleniu od majątku — 105
16. O starości — 110
17. O sile kynizmu — 112
18. Modlitwa — 115
19. Na gimnazjarchę — 123
20. O szaleństwie (incertum) — 125
21. O wyobrażeniach (incertum) — 129
22. O ludzkiej niewdzięczności (dubium) — 131
23. O ozdobach (falsum) — fragment ostatni — 133
Apendyks: Kratesa fraszki i poematy w przekładzie wolnym — 137
Bibliografia — 141
Opera antiqua citata — 141
Zbiory fragmentów — 145
Przekłady dzieł antycznych — 146
Literatura sekundarna — 150
Słowniki i indeksy — 152
Inne pisma — 153
Indices — 155
Index rerum — 155
Index nominum — 158
Index locorum — 162