M. Kotowski (red.)

fakty i konwencje

Wrocław 2017

SPIS TREŚCI

Od Redaktora — 7
Zofia GASIK, Robert PIŁAT, Rola pojęć w naukach empirycznych na przykładzie dynamiki molekularnej — 9
Tomasz RZEPIŃSKI, Od idei terapii racjonalnej do medycyny faktów — 33
Krzysztof J. KILIAN, Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych — 71
Michał GMYTRASIEWICZ, Kilka spostrzeżeń na temat genezy francuskiego konwencjonalizmu — 85
Krzysztof SZLACHCIC, Współczesne polskie oceny tradycji francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki — 103
POLEMIKI I RECENZJE
Artur PACEWICZ, O Talesie i początku filozofii [A. Przybysławski, Tales i początki refleksji europejskiej, Kraków 2016] — 129