A. Pacewicz

ŚWIADECTWA NIESPISANEJ NAUKI PLATONA​

Wrocław 2022

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE — 7

O ezoteryczności filozofii Platona — 11

Platoński wykład o dobru i „O dobru” Arystotelesa — 15

Odniesienia w dialogach — 20

Zbiory świadectw — 24

TESTIMONIA PLATONICA — 34

A. Szkoła Platona — 36

I. Tradycja biograficzna dotycząca Akademii — 36

II. Ogólne przekazy o Platońskim wykładzie — 41

III. Polityka jako cel i świadomość historyczna — 45

IV. Matematyka — 50

B. NAUKA PLATONA — 63

I. Streszczenia nauki Platona — 63

II.1. Informacje o różnych aspektach niespisanej nauki — aspekt matematyczny— 93

II.2. Informacje o różnych aspektach niespisanej nauki — nauka o przeciwieństwach — 102

II.3. Informacje o różnych aspektach niespisanej nauki — wyprowadzenie bytów z zasad — 115

II.3.a. Zasady — 115

II.3.b. Idee-liczby — 123

II.3.c. Byty sfery pośredniej — byty matematyczne i dusza — 131

II.3.d. Wszechświat — 137

II.3.e. Poszczególne zjawiska— 140

C. ADDENDUM — 143

I. Izokrates — 143

II. Arystoteles — 143

III. Teofrast — 166

IV. Divisiones Aristoteleae — 167

V. Eratostenes — 168

VI. Filodemos — 169

VII. Strabon — 171

VIII. Waleriusz Maksymus — 171

IX. Plutarch — 171

X. Teon ze Smyrny — 173

XI. Alkinous — 173

XII. Sekstus Empiryk — 174

XIII. Temistios — 174

XIV. Aleksander z Afrodyzji — 183

XV. Diogenes Laertios — 261

XVI. Porfirios — 262

XVII. Jamblichos — 264

XVIII. Chalcidius — 266

XIX. Syrianos — 271

XX. Proklos — 339

XXI. Filoponos — 344

XXII. Simplikios — 365

XXIII. Anonim — 378

XXIV. Asklepios — 381

BIBLIOGRAFIA — 414