D. Leszczyński, P. Żuchowski (red.)

METAFIZYKA, FENOMENOLOGIA, REALIZM

Wrocław 2012

SPIS TREŚCI

Andrzej Półtawski, Roman Ingarden a metafizyka — 7

Maria Bielawka, Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej — 21

Marek Rosiak, Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęło — 33

Damian Leszczyński, Descartes i Husserl o zewnętrzności i rozciągłości — 47

Bartłomiej Skowron, O mierzeniu części — 57

Bartłomiej Skowron, Paweł Jarnicki, Filozofia nauki: topologia vs. logika — 77

Thomas Mormann, Topologia jako zagadnienie dla historii filozofii nauki — 83

Marek R. Dziekan, Status praw natury w ujęciu Davida M. Armstronga — 101

Marek Maciejczak, Quine’a teoria znaczenia. Język jako przedmiot badań i narzędzie referencyjnego odniesienia do świata — 113

Marek Rosiak, Co możemy (po)wiedzieć o wartościach — 129

Leszek Kopciuch, Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć? — 149

Marek Piwowarczyk, Przedmioty i tajemnica. O pewnym wątku Zbigniewa Herberta poezji rzeczy — 169

Agnieszka Bandura, Kategoria a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne’a — 187

Husserl a Ingarden. Z Andrzejem Półtawskim rozmawia Marek Maciejczak — 207