Z. Pietrzak (red.)

rola filozofii w biologii

Wrocław 2017

SPIS TREŚCI

Anna LEMAŃSKA, Kilka uwag o roli filozofii w biologii — 7
Andrzej GECOW, Potrzeba przezwyciężenia tradycyjnej fobii biologów przed ‘spekulacją’ — 19
Zdzisława PIĄTEK, O próbach naturalizacji epistemologii przez Tadeusza Garbowskiego — 49
Zbigniew PIETRZAK, O epistemologicznych barierach w świecie niedarwinowskim — 81