A. Pacewicz (red.)

KOLOKWIA PLATOŃSKIE

Sympozjon

Wrocław 2014

SPIS TREŚCI

Artur Pacewicz, „Sympozjon” Platona — struktura i zarys recepcji dialogu w starożytności — 7

Fluvia di Luise, Wiedza Diotymy i świadomość Sokratesa. Uwagi o młodzieńczym portrecie filozofa — 35

Krzysztof Łapiński, Misteria „Biesiady” — 61

Przemysław Paczkowski, Antropologia i metafizyka w „Uczcie” Platona — 83

Joanna Sołtysik, Harmonia Erosów — 105

Katarzyna Ochman, Filolog na uczcie. Aulus Gelliusz, „Noce attyckie” XVII 20 — 113

Tomasz Mróz, „Uczta” w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona — 129

Andrzej Serafin, Chorologia Platonica. O samoprzezwyciężeniu metafizyki w „Uczcie” Platona — 151

Marsilio Ficino, Komentarz do „Uczty o Miłości” Platona I 1–4 — 167