Z. Pietrzak (red.)

ALBERT EINSTEIN I REWOLUCJA RELATYWISTYCZNA

Wrocław 2016

SPIS TREŚCI

Zbigniew Pietrzak, Relatywizm, względność, subiektywność — 7

Leszek M. Sokołowski, „Myśl czysta pojmuje rzeczywistość…”. O ewolucji fizyki teoretycznej w XX wieku — 17

Zenon E. Roskal, Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności —51

Kazimierz Jodkowski, Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie? — 71

Marek Rosiak, Krytyka absolutnego czasu i przestrzeni w filozofii pokartezjańskiej — 91

Paweł Polak, Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina — 105

Marek Woszczek, Kwanty i ontologia względności. Odpowiedź Nielsa Bohra na argument Einsteina-Podolsky’ego-Rosena i jej znaczenie — 131

Henryk Drozdowski, Szczególna teoria względności Alberta Einsteina a pozytywizm —161

Damian Leszczyński, Mutacje relatywizmu w filozofii XX wieku — 185

Maksymilian Roszyk, Czy istnieje coś takiego, jak „problem relatywizmu poznawczego”? — 199

Zbigniew Pietrzak, Gatunkowy relatywizm poznawczy, czyli o koncepcji „obserwatora” w nauce Jakoba Johanna von Uexkülla — 221

Adam Grzeliński, George Santayana: doświadczenie piękna a problem relatywizmu w estetyce — 247

Katarzyna Zahorodna, Względność relatywizmu, czyli o absolutyzmie naukowo odkrywanych wartości moralnych — 269

POLEMIKI I RECENZJE

Mateusz Kotowski, Obserwacja a eksperyment: kilka uwag  na marginesie artykułu Zenona Roskala — 297

Zenon E. Roskal, Eksperyment „Gravity Probe B” — 309

Krzysztof Szlachcic, Obserwacja versus eksperyment. Zenona Roskala próba modernizacji fragmentu języka współczesnej filozofii nauki — 315

Marek Rosiak, Gender w oczach (fal)logocentryka [rec. z: J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2008, ss. 262] — 335