M. Kotowski, D. Leszczyński (red.)

nauka, metoda, wartości

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Szlachcicowi

Wrocław 2022

SPIS TREŚCI

Od Redaktorów — 9

Adam Chmielewski, Problem niezawodności nauki z perspektywy krytycznego racjonalizmu — 11

Wojciech Sady, Czy teorie są niedookreślone przez wyniki eksperymentów? — 31

Ryszard Kleszcz, Krytyka naturalizmu metodologicznego. Casus Stanisława Ossowskiego na tle Szkoły Lwowsko-Warszawskiej — 47

Adam Grobler, Konwencjonalizm radykalny a epistemologia zawiasowa — 79

Elżbieta Kałuszyńska, Wiedza i informacja — 95

Kazimierz Jodkowski, O podążaniu za faktami, dokądkolwiek one prowadzą — 103

Artur Koterski, O różnicach między logicznym pozytywizmem Ayera a Kołem Wiedeńskim — 117

Tomasz Rzepiński, Metodologiczne i epistemologiczne problemy diagnostyki medycznej — 141

Marek Sikora, Filozofia nauki Pierre’a Duhema w kontekście argumentów na rzecz realizmu naukowego — 167

Mateusz Kotowski, Falsyfikacjonizm jako postawa badawcza — 185

Elżbieta Walerich, Czy Bergson był konwencjonalistą? — 199

Łukasz Mścisławski, Kilka uwag o relacjach między matematyką a fizyką według Czesława Białobrzeskiego — 215

Anna Jedynak, Ewolucja, moralność, wartości — 225

Damian Leszczyński, Od doktora Fausta do doktora Mengele. O trzech fazach stadium pozytywnego — 247

Maciej Manikowski, Rozum i wiara czy wiara i rozum: problem początku. Anzelm z Canterbury i Jan Paweł II — 261

Roman Konik, Filozofia nauki i estetyka — 275

Marek Magdziak, O wyrażeniach samoodnośnych — 287