default_mobilelogo
GRANICE NAUKI, Z. Pietrzak (red.), Wrocław 2013  

Zbigniew Pietrzak, Wstęp. O płynności i trwałości granic poznania naukowego

7

Marek Sikora, Problem tworzenia pojęć naukowych

11

Paweł Zeidler, O pokonywaniu przeszkody substancjalistycznej w chemii w świetle stanowiska racjonalizmu stosowanego Gastona Bachelarda

33

Kazimierz Jodkowski, Nienaukowy fundament nauki

59

Zbigniew Pietrzak, Między zoomitem a zoologią czyli granice epistemologii

103

Mateusz Kotowski, O pesymistycznej indukcji

131

Monika Małek, Wpływ neurotechnologii na zmianę perspektywy poznawczej w etyce

149

Agnieszka Bandura, Estetyka niepoważna?

169

Mateusz Machaj, Jak być Popperystą w ekonomii?

187

Tomasz Witkowski, Atrybuty człowieczeństwa w konfrontacji z empirią. Pozorna, mentalna przyczynowość procesów rozwoju nauki i pseudonauki

201

Jadwiga Mizińska, Obrzeża nauki. Specjaliści i pasjonaci

215

Damian Leszczyński, Czego filozofowie chcą od nauki? O sposobach filozoficznego podejścia do nauk realnych

229