default_mobilelogo
Lectiones V 2 fenomenologia  
METAFIZYKA, FENOMENOLOGIA, REALIZM, D. Leszczyński, P. Żuchowski (red.), Wrocław 2012  

Andrzej Półtawski, Roman Ingarden a metafizyka

7

Maria Bielawka, Husserlowska redukcja transcendentalna wobec redukcji ejdetycznej

21

Marek Rosiak, Zagadnienie postaktualności. Z ontologii egzystencjalnej tego, co przeminęło

33

Damian Leszczyński, Descartes i Husserl o zewnętrzności i rozciągłości

47

Bartłomiej Skowron, O mierzeniu części

57

Bartłomiej Skowron, Paweł Jarnicki, Filozofia nauki: topologia vs. logika

77

Thomas Mormann, Topologia jako zagadnienie dla historii filozofii nauki

83

Marek R. Dziekan, Status praw natury w ujęciu Davida M. Armstronga

101

Marek Maciejczak, Quine’a teoria znaczenia. Język jako przedmiot badań i narzędzie referencyjnego odniesienia do świata

113

Marek Rosiak, Co możemy (po)wiedzieć o wartościach

129

Leszek Kopciuch, Czego ciągle o wartościach nie możemy (po)wiedzieć?

149

Marek Piwowarczyk, Przedmioty i tajemnica. O pewnym wątku Zbigniewa Herberta poezji rzeczy

169

Agnieszka Bandura, Kategoria a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne’a

187

Husserl a Ingarden. Z Andrzejem Półtawskim rozmawia Marek Maciejczak

207

Contents

157