default_mobilelogo
Lectiones V 1 Galileo
[pełny dostęp]  
GALILEUSZ: NAUKA I FILOZOFIA, D. Leszczyński, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2012

Od Redakcji

7

I

Tadeusz Sierotowicz, Pierwszy list Galileusza o plamach słonecznych

11

Galileo Galilei, Pierwszy list Pana Galileusza do Pana Marka Welsera o plamach słonecznych

21

Artur Pacewicz, Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu „Sidereus nuncius”

47

Jan Kepler, O innych gwiazdach

51

William Whewell, Galileusz, Kepler, Tycho

61

Pierre Duhem, Znaczenie metody Galileusza

71

II

Michał Tempczyk, Fizyka teoretyczna na manowcach

89

Marek Sikora, Galileusz jako autor nowożytnego ideału nauki

131

Zbigniew Pietrzak, O osobliwościach Galileuszowej filozofii matematyzacji nauk przyrodniczych

151

Krzysztof Szlachcic, Kilka uwag na marginesie sporów we współczesnej filozofii o metodę i osiągnięcia naukowe Galileusza

177

III

Michał Tempczyk, Filozofia, fizyka i świat realny — z Michałem Tempczykiem rozmawia Damian Leszczyński

209

Contents

232