default_mobilelogo
Lectiones IV 2 James

WILIAM JAMES, PRAGMATYZM I KONSEKWENCJE, (red.) Damian Leszczyński, Wrocław 2011

Od redakcji

7

I

William James, Percepcja rzeczywistości

11

William James, Absolutyzm i empiryzm

57

William James, Przedmowa do "The World of Souls" Wincentego Lutosławskiego

65

William James, Henri Bergson, Fragmenty korespondencji

71

II

Stanisław Kijaczko, Antydogmaty empirysty-purytanina

89

Henryk Machoń, Prymat emocji w religii? Williama Jamesa ujęcie doświadczenia religijnego

115

Tomasz Czernik, Jedno czy wiele doświadczeń religijnych w poglądach Williama Jamesa

137

III

Richard Shusterman, Pragmatyzm i interpretacja

153

Tomasz Michaluk, Możliwe zastosowanie pragmatyzmu C.S.Peirce'a w filozofii i semiotyce sportu

203

Robert Dobrowolski, Sztuka popularna - doświadczenie dla każdego (Dewey, Shusterman)

223

Damian Leszczyński, Pragmatyzm: trywializm i purytanizm

235

Contents

263