default_mobilelogo

Lectiones IV 1 Prt

KOLOKWIA PLATOŃSKIE. "PROTAGORAS", (red.) Artur Pacewicz, Wrocław 2011

SPIS TREŚCI

Artur Pacewicz, Wstęp

9

Marian Wesoły, „Protagoras” Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia

15

Joanna Komorowska, Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w Platońskim „Protagorasie”

33

Josef Petrželka, Dialektyka w „Protagorasie”

51

Dariusz Olesiński, Agon dialektyki z retoryką w Platońskim „Protagorasie”

71

Martin F. Meyer, Postaci wiedzy w „Protagorasie” Platona

85

Mikołaj Domaradzki, Logos metody filozoficznej w „Protagorasie” Platona

115

Gregory Vlastos, Jedność cnót w „Protagorasie”

135

Anthony W. Price, Akrasia w „Protagorasie”

189

Przemysław Paczkowski, Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w „Protagorasie” Platona

213

Ulrich Wollner, Demiurgiczna i polityczna technē w Platońskim „Protagorasie”

223

Dirk Cürsgen, Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistycznego pojmowania polityki i cnoty w „Protagorasie”

249

Barbara Bibik, Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego „Antygony” Sofoklesa i „Protagorasa” Platona

267

Agnieszka Woszczyk, Związek cnoty i samopoznania. Plotyńskie rozwinięcie wskazówki z „Protagorasa”

281

Contents

292