default_mobilelogo

EWOLUCJA. FILOZOFIA. RELIGIA, D. Leszczyński (red.), Wrocław 2010

SPIS TREŚCI

Damian Leszczyński, Wstęp

7

CZĘŚĆ I

Andrzej Elżanowski, Prawdziwie darwinowska etyka

13

Kazimierz Jodkowski, Poglądy teologiczne Darwina

59

Bartosz Borczyk, Korzenie współczesnego antyewolucjonizmu

85

Bogusław Pawłowski, Adaptacje i ewolucyjna inercja ludzkiego umysłu

109

Damian Leszczyński, Ewolucja, epistemologia, realizm

123

CZĘŚĆ II

Dyskusja (Bartosz Borczyk, Adam Chmielewski, Andrzej Elżanowski, Kazimierz Jodkowski, Damian Leszczyński, Jerzy Lukierski, Łukasz Nysler, Bogusław Pawłowski)

155

CZĘŚĆ III

Adam Chmielewski, Piękno i obowiązek. Etyka ewolucyjna a estetyka darwinowska

175

Zbigniew Pietrzak, O nieporozumieniach dotyczących teorii ewolucji i epistemologicznych tego konsekwencjach

203

Jacek Zieliński, Ewolucja czy stworzenie? Problem stworzoności świata w myśli Apologetów II wieku

231

Kazimierz Jodkowski, Spisek Darwina

265

Noty o autorach

279

Contents

281