default_mobilelogo
koniec wieku pewności tytułowa

K. Szlachcic,

„Koniec wieku pewności. Recepcja francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji filozoficznej”,

Wrocław 2019

Spis treści

 Wprowadzenie

7

Część I  Geneza francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki.  Przegląd polskich reakcji na konwencjonalizm

 

Rozdział 1. Powstanie francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki

25

Rozdział 2. Z historii recepcji francuskiego konwencjonalizmu w polskiej tradycji w filozoficznej

113

Część II   Dyskusje inspirowane ideami francuskich konwencjonalistów

 

Rozdział 3. Problemy konwencjonalistycznej filozofii nauki. Wprowadzenie do dyskusji

179

Rozdział 4. Spory o konwencjonalistyczne odrzucenie indukcjonizmu

189

Rozdział 5. Negowanie koncepcji czystych, wolnych od teorii faktów naukowych

203

Rozdział 6. Prawa i teorie naukowe: holistyczne ujęcie wiedzy empirycznej

219

Rozdział 7. Odrzucenie istnienia experimentum crucis

235

Rozdział 8. Prawda, wyjaśnianie naukowe i kontrowersja realizm-instrumentalizm

255

Rozdział 9. Estetyczne kryteria oceny konkurujących teorii

273

Rozdział 10. Nowe ujęcia racjonalności: badacz i wspólnoty naukowe

287

Rozdział 11. Polskie echa H. Poincarégo filozofii matematyki

303

Rozdział 12. Światopoglądowe konsekwencje konwencjonalizmu: relacja nauka – religia

309

Rozdział 13. Próba podsumowania: aktualność konwencjonalistycznej filozofii nauk

323

Apendyks 1. Francuski konwencjonalizm w filozofii nauki.  Kalendarium

341

Apendyks 2. Spis treści: P. Duhem La théorie physique. Son objet – sa structure

347

Indeks nazw osobowych

351

Bibliografia

357