default_mobilelogo

 

"Spór o realizm naukowy. Mała antologia"

Pod redakcją Mateusza Kotowskiego

Wrocław 2018

Spis treści

 

 

Przedmowa

 

7

Nota redakcyjna

 

11

Podziękowania

 

13

Bas C. Van Fraassen, Zachować zjawiska

 

17

Larry Laudan, Obalenie realizmu konwergentnego

 

29

Ian Hacking, Eksperymentowanie a realizm naukowy

 

67

Alan Musgrave, Ostateczny argument za realizmem naukowym

 

89

Arthur Fine, Naturalne nastawienie ontologiczne

 

117

John Worrall, Realizm strukturalny: To, co najlepsze z dwóch światów?

 

145

Steven French, O zanikaniu obiektów fizycznych

 

177

James Ladyman, Czym jest realizm strukturalny?

 

199

Anjan Chakravartty, Selektywny sceptycyzm: realizm w stosunku do przedmiotów teoretycznych, realizm strukturalny, semirealizm

 

219

P. Kyle Stanford, Odrzucając pakt z diabłem: Jakiego rodzaju niedookreślenie powinniśmy traktować poważnie?

 

257

Roy Bhaskar, Realistyczna teoria nauki (fragmenty)

 

273

Bibliografia współczesnego sporu o realizm

 

295