default_mobilelogo

rola filozofii w biologii tytułowa

„ROLA FILOZOFII W BIOLOGII”, Z. Pietrzak (red.), Wrocław 2017.

Anna Lemańska, Kilka uwag o roli filozofii w biologii

 

7

Andrzej Gecow, Potrzeba przezwyciężenia tradycyjnej fobii biologów przed ‘spekulacją’

 

19

Zdzisława Piątek, O próbach naturalizacji epistemologii przez Tadeusza Garbowskiego

 

49

Zbigniew Pietrzak, O epistemologicznych barierach w świecie niedarwinowskim

 

81