default_mobilelogo

MFSz

MATEMATYKA, FILOZOFIA, SZTUKA, R. Konik (red.), Wrocław 2009

Roman Konik, Od redakcji 7
Adam Chmielewski, Dynamiczna architektonika matematyki  9
Roman Duda, Matematyka jest nauką o pojęciach  21
Dyskusja 57
Bartłomiej Skowron, FIlozofia i matematyka  73
Roman Konik, Czy istnieje estetyka matematyczna? Kilka uwag na marginesie sporu  97
Między ścisłością a metaforą - Z Romanem Dudą rozmawia Damian Leszczyński  139