default_mobilelogo
 fakty i konwencje tytułowa  
FAKTY I KONWENCJE, M. Kotowski (red.), Wrocław 2017  

Pełny dostęp: Googlebooks

   

Od Redaktora

7

Zofia Gasik, Robert Piłat,  Rola pojęć w naukach empirycznych na przykładzie dynamiki molekularnej

9

Tomasz Rzepiński, Od idei terapii racjonalnej do medycyny faktów

33

Krzysztof J. Kilian, Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych

71

Michał Gmytrasiewicz, Kilka spostrzeżeń na temat genezy francuskiego konwencjonalizmu

85

Krzysztof Szlachcic, Współczesne polskie oceny tradycji francuskiego konwencjonalizmu w filozofii nauki

103

POLEMIKI I RECENZJE

 

Artur Pacewicz, O Talesie i początku filozofii

[A. Przybysławski, Tales i początki refleksji europejskiej, Kraków 2016]

129