default_mobilelogo

 

estetyka  

ESTETYKA. MIĘDZY ANALIZĄ A KRYTYKĄ, R. Konik (red.)

 
Wrocław 2016  
   

[Pełny dostęp: GOOGLEBOOKS]

Joanna Giel, Estetyka formalna Eduarda Hanslicka i jej inspiracje

7

Eduard Hanslick, O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków

17

Michał Krajski, Problem relacji sztuki do moralności w ujęciu Karola Niedziałkowskiego

57

Antoni Płoszczyniec, Przeżycie wartości estetycznej według Henryka Elzenberga

71

Roman Konik, W kręgu estetyki rzeźby. Na marginesie twórczości Stanisława Horno-Popławskiego

109

RECENZJE

Magdalena Pacewicz, Sztuka mówienia o barwie

[J. Itten, "Sztuka barwy", tłum. S. Lisiecka, Kraków 2015]

135

Artur Pacewicz, Najnowsze badania nad tak zwanymi Sokratykami Mniejszymi

["Antisthenica. Cynica. Socratica", V. Suvak (ed.), Praha 2014]

143