default_mobilelogo

tischner

Józef Tischner: prawda, wolność, dialog, Dominika Jacyk, Maciej Manikowski (red.), Wrocław 2013

Dominika Jacyk, Maciej Manikowski, Spotkanie z drugim człowiekiem. Wprowadzenie

7

Aleksy Kowalski, Inspiracje patrystyczne w dziełach Józefa Tischnera

15

Gunter Scholtz, Dialog und Wahrheit. Józef Tischners Thesen im Kontext

43

Maciej Manikowski, Kuszenie i wolność. Józef Tischner i teologia dialogu

67

Magdalena Piekarska, „Nieszczęsny dar wolności” — egzystencjalistyczne źródła tischnerowskiego ujęcia wolności

89

Teresa Marcinów, W drodze od „Ja – Ty” do „Ja – My” — geneza wspólnoty

113

Magdalena Kozak, Idea Dobra w dialogu między Lévinasem a Tischnerem

135

Jan Wadowski, Możliwość spotkania w epoce globalnych przemian

155