default_mobilelogo

 

MAREK ROSIAK, STUDIA Z PROBLEMATYKI REALIZMU-IDEALIZMU, WROCŁAW 2013

WSTĘP

7

I. BYT REALNY A CZYSTO INTENCJONALNY

13

I.1. Aspekt wytwarzania

13

I.1.1. Wytwarzanie przedmiotu realnego

13

I.1.2. Wytwarzanie (?) przedmiotu czysto intencjonalnego

18

I.2. Aspekt sposobu istnienia

27

I.2.1. Samoistność a niesamoistność.

27

I.2.2. Istnienie samoistne i niesamoistne.

24

I.3. Aspekt budowy formalnej

36

I.3.1. Zawartość a struktura intencjonalna

36

I.3.2. Własność jako składnik bytu realnego

41

I.3.3. Zagadnienie formy przedmiotu przedstawienia

44

I.4. Kontekst aktu przedstawienia

49

I.4.1. Wyglądy w spostrzeżeniu i wyobrażeniu

49

I.4.2. Kwestia miejsc niedookreślenia

54

I.4.3. Przedmiot czysto intencjonalny a idealizm teoriopoznawczy

58

II. KONSTYTUCJA PRZEDMIOTU SPOSTRZEŻENIA

65

II.1. Aspekty noetyczne

65

            II.1.1. Akt spostrzegania w kontekście strumienia świadomości.

65

            II.1.2. Doznawanie wrażeń a spostrzeganie

77

            II.1.3. Charakter doznania — próba analizy opisowej

84

II.2. Aspekty noematyczne

87

            II.2.1. Piętra konstytucji

87

            II.2.2. Protoczas strumienia przeżyć

90

            II.2.3. Od pola wrażeniowego do obiektywnej przestrzeni

97

            II.2.4. Konstytucja podmiotu własności

101

            II.2.5. Podmiot własności a całość sumatywna

106

III. ODMIANY REALIZMU I IDEALIZMU..

111

II.1. U źródeł kontrowersji realizm-idealizm...

111

III.2. Kryteria realności.

132

III.3. Intencjonalna aktywność świadomości

141

III.4. Sprecyzowanie własnego stanowiska

151

III.5. Krytyka Ingardenowskiego sposobu rozważania sporu realizm-idealizm

160

IV. UZUPEŁNIAJĄCE ANALIZY I KONKLUZJE

173

IV.1. Dlaczego nie można wrażeniowo doznawać relacji

173

IV.2. Treści świadomości a dane świadomości

177

IV.3. Problem transcendentalnego złudzenia transcendencji

181

IV.4. „Tamta strona” świadomości

186

IV.5. Działanie a realność

188

ZAKOŃCZENIE

195

ANEKS

207

Bibliografia

245

Indeks osób

249