default_mobilelogo

pojedynczosc

 

 

MICHAŁ GŁOWALA, 

"Pojedynczość. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce",

Wrocław 2012

 

Spis treści

WSTĘP

7

1. Ogólne sformułowanie pytania o zasadę indywiduacji. Pytania pokrewne

8

2. Pojedynczość. Przegląd pojęć związanych z indywidualnością

14

3. Doniosłość problematyki zasady indywiduacji

20

4. Przegląd historyczny scholastycznej dyskusji nad zasadą indywiduacji

22

5. Sposób prezentacji sporu o zasadę indywiduacji

24

CZĘŚĆ I.

ENTITAS

I.1. Główne tezy stanowiska nominalistycznego

31

I.2. Sposoby uzasadniania tez nominalistycznych

33

I.3. Ens et unum convertuntur

34

I.4. Bezpośredniość pojedynczości

35

I.4.1. Pośredniość i bezpośredniość własności

36

I.4.2. Bezpośredniość różnic

37

I.4.3. Bezpośredniość pojedynczości

40

I.5. Czy jest coś, co nie jest pojedyncze?

41

I.6. Ogólne własności stanowiska nominalistycznego

45

CZĘŚĆ II.

HAECCEITAS

47

II.1. Główne tezy stanowiska szkotystycznego

47

II.2. Sposoby uzasadniania tez szkotystycznych

48

II.3. Pojedynczość w słabszym sensie

49

II.4. Awicenna: co wyrażają predykaty ogólne?

54

II.4.1. Co można przypisywać naturom?

57

II.4.2. Natury, części i całości

61

II.4.3. Szkota wykładnia Awicenny

64

II.5. Czy rzeczy mogą się różnić tym, co je łączy?

66

II.6. Czym różni się pojedynczość od czegoś, co jest pojedyncze pośrednio?

68

II.7. Czym pojedynczość nie jest, albo: co nie jest pojedyncze bezpośrednio?

69

II.8. Szkotyzm a nominalizm

72

CZĘŚĆ III.

FORMA

III.1. Główna teza i sposoby jej uzasadniania

75

III.2. Za co odpowiada przyczyna formalna?

77

III.3. Przyczyny formalne, gatunki i pojedynczość. Co przysługuje formom bezpośrednio?

79

III.4. Przyczyny formalne a pośredniość pojedynczości

81

CZĘŚĆ IV.

PODMIOT

IV.1. Główna teza Akwinaty o pojedynczości przypadłości i sposoby jej uzasadniania

83

IV.2. Tkwienie przypadłości w podmiocie a ich pojedynczość

86

IV.2.1 Różne sensy tkwienia przypadłości w podmiocie

86

IV.2.2. Tkwienie przypadłości w podmiocie a części i całości

88

IV.2.3. Tkwienie przypadłości w podmiocie a pojedynczość

91

IV.2.4. Dwa sensy tezy (P)

93

IV.3. Dygresja: indywiduacja cnót ludzkich

94

IV.4. Podmioty przypadłości i pośredniość pojedynczości

98

IV.5. Formy przypadłościowe, podmioty, pojedynczość

101

CZĘŚĆ V.

MATERIA

V.1. Główna teza Akwinaty o związku materii z pojedynczością

109

V.2. Podmioty form substancjalnych; materia

113

V.3. Pierwszy podmiot a nieegzemplifikowalność

115

V.3.1. Materia jako pierwszy podmiot

115

V.3.2. Stary zarzut i różne sposoby jego odparcia

118

V.4. Pierwszy podmiot a pojedynczość form w nim zrealizowanych; materializacja

123

CZĘŚĆ VI.

QUANTITAS

VI.1. Główna teza Akwinaty o związku atrybutów geometrycznych z pojedynczością substancji

127

VI.2. Różnica (odrębność) materialna; materia a rozciągłość

131

VI.3. Podział na kawałki, położenie i pojedynczość

135

VI.4. Co jest pojedyncze samo przez się? Ilość rozciągła a bezpośredniość pojedynczości

137

VI.5. Materia a ilość rozciągła. Czym jest materia signata?

141

VI.6. Dwa aspekty pojedynczości

146

VI.7. Ilość rozciągła a indywiduacja części substancji

148

VI.8. Pojedynczość dusz ludzkich. Commensuratio animae ad hoc corpus

151

CZĘŚĆ VII.

AKTUALNE ISTNIENIE

VII.1. Główna teza i sposoby jej uzasadniania

155

VII.2. Aktualne istnienie a pojedynczość

158

VII.3. Ostateczna aktualność i ostateczna odrębność

162

VII.4. Aktualne istnienie, jedność per accidens i pojedynczość

165

VII.4.1. Jedność per se, jedność per accidens, pojedynczość

165

VII.4.2. Jedność per se, jedność per accidens, istnienie

168

VII.5. Czy istnienie jest zasadą indywiduacji?

170

ZAKOŃCZENIE

1. Główne rysy klasycznej teorii indywiduacji

173

2. Klasyczna teoria indywiduacji wobec szkotyzmu i nominalizmu

174

3. Losy klasycznej teorii indywiduacji

175

4. Problematyka indywiduacji

176

BIBLIOGRAFIA

181

INDEKSY

189