default_mobilelogo

WWU

WIARA, WIEDZA, UZASADNIENIE, D. Leszczyński (red.), Wrocław 2008

Damian Leszczyński, Od redakcji 7
Adam Chmielewski, Granice uzasadniania  9
Jan Woleński, Trzy pojęcia wiary: epistemologiczne, moralne i religijne  29
Adam Chmielewski, Intermezzo  43
Łukasz Nysler, Jana Woleńskiego filozofia wiary  47
Dyskusja 55
Filozofia, metafilozofia i religia - z Janem Woleńskim rozmawia Damian Leszczyński  79