default_mobilelogo

Krates okladka

KRATES, Fragmenty, przełożył i komentarzem opatrzył Kajetan Wandowicz, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2012

Wyłuszczenie użytych skróceń

9

Wprowadzenie

1. Etyka Kratesowa, „to jest jako się każdy ma na świecie rządzić...”

13

2. Pies dobroduszny

21

3. Uwagi w sprawie tłumaczeń

23

Fragmenty

1. Na Stilpona z Megary

29

2. Na Menedemosa z Eretrii

36

3. O zatrudnieniach Mikkylosa

39

4. Sakwa

47

5. O Wolności

66

6. O niebezpieczeństwach wyszukanego smaku

72

7. O prostym zwyciężaniu biedy

75

8. O prawdziwym bogactwie

77

9. O śmierci

83

10. Na pochlebców

85

11. Hymn do Prostoty

87

12. Wyimek z pamiętnika

91

13. O zwalczaniu pożądania

94

14. Kynicy obywatelami świata

99

15. O wyzwoleniu od majątku

103

16. O starości

109

17. O sile kynizmu

111

18. Modlitwa

114

19. Na gimnazjarchę

122

20. O szaleństwie (incertum)

124

21. O wyobrażeniach (incertum)

128

22. O ludzkiej niewdzięczności (dubium)

130

23. O ozdobach (falsum) — fragment ostatni

132

Apendyks: Kratesa fraszki i poematy w przekładzie wolnym

135

Bibliografia

Opera antiqua citata

139

Zbiory fragmentów

143

Przekłady dzieł antycznych

144

Literatura sekundarna

148

Słowniki i indeksy

150

Inne pisma

151

Indices

Index rerum

153

Index nominum

156

Index locorum

160