default_mobilelogo

 

 

Lectiones IX 1 Einstein  

 

ALBERT EINSTEIN I REWOLUCJA RELATYWISTYCZNA, Z. Pietrzak (red.), "Lectiones & Acroases Philosophicae" IX, 1 (2016)

 

Pełen dostęp: Googlebooks

Zbigniew PIETRZAK, Relatywizm, względność, subiektywność 7
 Leszek M. SOKOŁOWSKI, „Myśl czysta pojmuje rzeczywistość...”. O ewolucji fizyki teoretycznej w XX wieku    17
 Zenon E. ROSKAL, Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności  51
 Kazimierz JODKOWSKI, Jaka geometria obowiązuje we wszechświecie? 71
 Marek ROSIAK, Krytyka absolutnego czasu i przestrzeni w filozofii pokartezjańskiej 91
 Paweł POLAK, Nieporozumienia wokół pojęcia względności w lwowskiej polemice wokół teorii Alberta Einsteina 105
 Marek WOSZCZEK, Kwanty i ontologia względności. Odpowiedź Nielsa Bohra na argument Einsteina–Podolsky’ego–Rosena i jej znaczenie 131
 Henryk DROZDOWSKI, Szczególna teoria względności Alberta Einsteina a pozytywizm 161
 Damian LESZCZYŃSKI, Mutacje relatywizmu w filozofii XX wieku 185
 Maksymilian ROSZYK, Czy istnieje coś takiego, jak „problem relatywizmu poznawczego”? 199
Zbigniew PIETRZAK, Gatunkowy relatywizm poznawczy, czyli o koncepcji „obserwatora” w nauce Jakoba Johanna von Uexkülla 221
Adam GRZELIŃSKI, George Santayana: doświadczenie piękna a problem relatywizmu w estetyce 247
Katarzyna ZAHORODNA, Względność relatywizmu, czyli o absolutyzmie naukowo odkrywanych wartości moralnych 269
POLEMIKI I RECENZJE  
Mateusz KOTOWSKI, Obserwacja a eksperyment: kilka uwag  na marginesie artykułu Zenona Roskala 297
Zenon E. ROSKAL, Eksperyment „Gravity Probe B” 309
Krzysztof SZLACHCIC, Obserwacja versus eksperyment. Zenona Roskala próba modernizacji fragmentu języka współczesnej filozofii nauki 315

Marek ROSIAK, Gender w oczach (fal)logocentryka

[rec. z: J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2008, ss. 262]

335