default_mobilelogo
Lectiones VIII 2 przestrz

 

PRZESTRZEŃ I ŚWIADOMOŚĆ, E. Walerich (red.),

Wrocław 2015

   

ARTYKUŁY

Marek RosiakCzym jest rozciągłość. Studium z pogranicza ontologii i transcendentalnej fenomenologii

9

Marek Piwowarczyk, On the Ontological Status of Parts of Substances in St. Thomas' Metaphysics and Roman Ingarden's Ontology

53

Roman Konik, Kilka uwag o przestrzeni w kontekście malarstwa nowożytnego

65

Elżbieta Walerich, Status przestrzeni w koncepcji Henriego Bergsona

85

Damian Leszczyński, Is there Anybody Out There?

103

PRZEKŁADY

Edmund Husserl, Obiektywność i świat doświadczenia

129

Barry Smith, Podstawowe pojęcia ontologii formalnej

141