default_mobilelogo
  Lectiones VII 12 smp  
  KOLOKWIA PLATOŃSKIE. SYMPOZJON, A. PACEWICZ (red.), Wrocław 2014  
     
Artur Pacewicz

„Sympozjon” Platona — struktura i zarys recepcji dialogu w starożytności

7

     
Fluvia di Luise

Wiedza Diotymy i świadomość Sokratesa. Uwagi o młodzieńczym portrecie filozofa

35

     
Krzysztof Łapiński

Misteria „Biesiady”

61

     
Przemysław Paczkowski

Antropologia i metafizyka w „Uczcie” Platona

83

     
Joanna Sołtysik

Harmonia Erosów

105

     
Katarzyna Ochman

Filolog na uczcie. Aulus Gelliusz, „Noce attyckie” XVII 20

113

     
Tomasz Mróz

„Uczta” w przekładzie W. Witwickiego jako punkt zwrotny w polskiej recepcji dialogów Platona

129

     
Andrzej Serafin

Chorologia Platonica. O samoprzezwyciężeniu metafizyki w „Uczcie” Platona

151

     
Marsilio Ficino

Komentarz do „Uczty o Miłości” Platona I 1–4

167