default_mobilelogo
Lectiones VI 1 Fajdr mały
KOLOKWIA PLATOŃSKIE. "FAJDROS", A. Pacewicz (red.), Wrocław 2013

STUDIA

Artur Pacewicz, Wstęp. Recepcja „Fajdrosa” do XVI wieku — zarys

11

Marian Wesoły, Platona „Fajdros”: zła i dobra retoryka, potępienie pisma

29

Peter Gardeya, Fajdros” Platona

57

Franco Trabattoni, „Platońska” interpretacja pierwszej mowy Sokratesa w „Fajdrosie”

81

Jerzy Pawliszcze, Ontologia sunagōgē — zbierania u Platona

109

Wilfried Kühn, Jak i czyje pisma krytykuje Platon? Nieezoteryczna interpretacja Platońskiego „Fajdrosa”

121

Thomas A. Szlezák, Czy Platońska krytyka pisma odnosi się również do jego własnych dialogów. Odnośnie nowej interpretacji „Fajdrosa” 278b 8–e 4

141

Dorota Zygmuntowicz, Co Platon krytykuje w tak zwanej „krytyce pisma”? Ograniczenia i możliwości pisma w kontekście prawno-sądowym

155

Tomasz Mróz, „»Fedros« był dzieckiem pierwszej miłości”. Stefan Pawlicki wobec Schleiermacherowskiego odczytania „Fajdrosa”

185

PRZEKŁADY

Hermias Aleksandryjczyk, Komentarz do „Fajdrosa” 1–13

203

Adam Poznański, Wprowadzenie

219

Marcilio Ficino, Treść oraz komentarz do „Fajdrosa” I–VI

223

Friedrich Schleiermacher, Wprowadzenie do dialogu „Fajdros”

239

Roman Sapeńko, Od tłumacza

263

Alieksiej F. Łosiew, Fajdros

267

RECENZJE

Marek Rosiak, „Eintopfgericht” czyli epistemo-ontologiczna hermeneutyka socjohistorycznego kształtu

285