default_mobilelogo

RADA REDAKCYJNA CZASOPISMA

Lectiones & Acroases Philosophicae

Józef Bremer SJ (Kraków)

Adam Chmielewski (Wrocław)

Dirk Cürsgen (Heidelberg)

Józef Dębowski (Olsztyn)

Andrzej Elżanowski (Warszawa)

Janina Gajda-Krynicka (Wrocław)

Piotr Gutowski (Lublin)

Jacek Hołówka (Warszawa)

Kazimierz Jodkowski (Zielona Góra)

Stanisław Judycki (Gdańsk)

Stanisła Kijaczko (Opole)

Agnieszka Kijewska (Lublin)

Joanna Komorowska (Warszawa)

Glen Koehn (Londyn)

Jadwiga Mizińska (Lublin)

Mikołaj Olszewski (Warszawa)

Josef Petrzelka (Brno)

Marek Rosiak (Łódź)

Vladislav Suvak (Prešov)

Tadeusz Szubka (Szczecin)

Michał Tempczyk (Toruń)