default_mobilelogo

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA

LECTIONES & ACROASES PHILOSOPHICAE

Józef Bremer SJ (Kraków)

Adam Chmielewski (Wrocław)

Józef Dębowski (Olsztyn)

Bogdan Dembiński (Warszawa)

Andrzej Elżanowski (Warszawa)

Janina Gajda-Krynicka (Wrocław)

Piotr Gutowski (Lublin)

Jacek Hołówka (Warszawa)

Kazimierz Jodkowski (Zielona Góra)

Stanisław Judycki (Gdańsk)

Stanisła Kijaczko (Opole)

Agnieszka Kijewska (Lublin)

Jadwiga Mizińska (Lublin)

Mikołaj Olszewski (Warszawa)

Zdzisława Piątek (Kraków)

Marek Piwowarczyk (Lublin)

Marek Rosiak (Łódź)

Krzysztof Szlachcic (Wrocław)

Tadeusz Szubka (Szczecin)

Michał Tempczyk (Toruń)

Marian Wesoły (Poznań)